DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VOOR HYPOTHEEKZAKEN EN VERZEKERINGEN

Per 1 juli 2013 verplicht de Wet Financiële Toezicht alle financiële dienstverleners te beschikken over een Dienstverleningsdocument (DVD) voor complexe producten.

In dit document staat wat Verzekeringskantoor Herten e/o (een financiële dienstverlener) voor u kan betekenen en hoeveel dat kost; nu andere financiële dienstverleners ook een gestandaardiseerd DVD hebben, kunt u de kosten voor de dienst of een product goed vergelijken. 

Voor Verzekeringskantoor Herten e/o zijn de diensten Hypotheek(aanvraag), Risico’s afdekken en Vermogen opbouwen van toepassing; voor elke dienst heeft Verzekeringskantoor Herten e/o het volledige gestandaardiseerde DVD voor u ter beschikking.

Voor de overige gegevens van Verzekeringskantoor Herten e/o betrekking hebbende op onder andere de adresgegevens, klachtenregeling, aard van dienstverlening en AFM vergunningnummer, verwijs ik u naar de dienstenwijzer (tabblad Dienstenwijzer op deze site).

Wanneer u kiest voor één van de diensten van Verzekeringskantoor Herten e/o is de dienstverlening onderverdeeld in de volgende categorieën:

  1. Oriënteren; deze fase is geheel vrijblijvend. Hier kunt u aangeven waarom u / om welke reden u Verzekeringskantoor Herten e/o heeft benaderd. Ook zal ter sprake komen wat Verzekeringskantoor Herten e/o voor u kan betekenen. Aan het einde van deze fase is het u die beslist of u nog gebruikt wil maken van de diensten van Verzekeringskantoor Herten e/o; dit oriëntatiegesprek is geheel kosteloos;
  2. Analyseren; er wordt onderzoek gedaan naar uw persoonlijke situatie; hoe is uw financiële positie, wat zijn uw wensen en doelen, wat is uw kennis en ervaring op financieel gebied, hoeveel zekerheid heeft u en hoeveel risico wilt of kunt u nemen? Door te inventariseren van deze zaken in deze analysefase wordt een klantprofiel samengesteld en wordt er gezocht naar een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen;
  3. Adviseren; nu de financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen in kaart is gebracht, wordt er gezocht naar een product dat hier het beste aansluit. Minimaal 3 producten worden aan u beschikbaar gesteld zodat u deze goed met elkaar kunt vergelijken;
  4. Bemiddelen; wanneer u akkoord gaat met het advies, neemt u de uiteindelijke beslissing voor welk product u kiest. Verzekeringskantoor Herten e/o zal het gehele traject tot en met de totstandkoming van het product voor u regelen;

Advieskosten / bemiddelingskosten

Verzekeringskantoor Herten e/o hanteert een vast tarief voor de zogenaamde complexe producten waar het DVD betrekking op heeft.

 

Advieskosten hypothecaire zaken:                      € 1.300,00

Kosten gericht op afsluiten:                                €    650,00

Combinatiekosten:                                            € 1.950,00

 

Advieskosten overige complexe producten:           €   500,00