ASR

Deze verzekeraar heeft voor de particulier onder andere de MultiZeker polis met een allrisk dekking; een aantal voordelen op een rij:

  • Heeft de ruimste dekkingsgarantie (uw inboedel is overal verzekerd);
  • Klantbeloning;
  • Geen eigen risico als u daar niet voor kiest;

De inboedel is zowel in en buiten de woning allrisk gedekt tot maximaal het bedrag van € 7.500,00. Uw afgesloten fiets die uit uw tuin is gestolen, is bij deze verzekeraar gedekt.  

De beloning is drieledig. Wanneer u ervoor kiest om de polissen in een pakketpolis onder te brengen bij één verzekeraar, krijgt u korting op de premie. Afhankelijk van het aantal polissen, krijgt u maximaal 10% korting op uw premie.

Lange termijn relatie met deze verzekeraar wordt beloond; 1% korting krijgt u voor uw premie voor elk jaar dat u langer de polis bij deze verzekeraar laat doorlopen. De korting die maximaal wordt toegekend bedraagt 5%.

Wanneer u binnen een verzekeringsjaar geen schade claimt, wordt u beloond met een teruggave van uw premie van 5% dat u voor dat jaar betaalde.

Wanneer u kiest voor een lagere premie, dan kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit eigen risico geldt per geclaimde schadegebeurtenis.

Heel veel is gedekt met de MultiZeker polis van ASR; maar ook al is er sprake van een allrisk dekking van uw inboedel van in en buiten het huis, als er sprake is van een uitsluiting die in de polisvoorwaarden vermeld staat, dan is de schadegebeurtenis ook niet gedekt. Realiseer u dat er in alle polisvoorwaarden altijd sprake is van uitsluiting en dat niet alles is gedekt.

Zakelijk heeft ASR ook voordeelpakketten voor bedrijven, zoals ZZP Combipakket en het Voordeelpakket Bedrijven. Met het ZZP Combipakket kunt werk en privé combineren in één verzekering. De korting voor het pakket kan tot 12% bedragen. Daarnaast bedraagt de korting op de arbeidsongeschiktheidspremie nogmaals 3%. Het pakket is ook nog heel makkelijk uit te breiden. Er geldt ook een maximale korting van 12% voor het Voordeelpakket Bedrijven. Verzekeringen in het pakket worden optimaal op elkaar afgestemd. Verder heeft u niet te maken met polis en of mutatiekosten.