Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Herten e/o

De Wet Financiële Toezicht verplicht elke dienstverlener om voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. Op uw verzoek wordt tevens de dienstenwijzer aan u verstrekt. 

Verzekeringskantoor Herten e/o heeft de kwaliteit en service hoog in het vaandel staan; u (als particulier en/of als zakelijke relatie) staat als klant centraal! De gratis check-up van al uw verzekeringen heeft tot doel om u te laten zien of uw polissen (nog) up-to-date zijn. Verderop in deze dienstenwijzer leest u meer hierover. Daarnaast treft u algemene gegevens en informatie over Verzekeringskantoor Herten e/o aan en waar u terecht kunt met eventuele klachten.

Naam en adresgegevens

Verzekeringskantoor Herten e/o                                                                                                                  
A.K. van de Coppellostraat 9                                                                                                                      
6049 HD  HERTEN 

Dienstverlening

Verzekeringskantoor Herten e/o is in het bezit van de vergunning om te bemiddelen/adviseren in:

  1. Schadeverzekeringen;
  2. Levensverzekeringen (inclusief adviseren op het gebied van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen);
  3. Hypothecair Krediet;
  4. Spaarrekeningen;
  5. Elektronisch geld en
  6. Betaalrekeningen
Bij de check-up wordt geïnventariseerd welke verzekeringen u reeds heeft lopen en met u besproken welke verzekeringsdekkingen van toepassing zijn. Zijn de polissen nog up-to-date, betaalt u niet teveel voor uw verzekeringen; hierover zal Verzekeringskantoor Herten e/o u een passend advies aanbieden! 
Passend advies biedt Verzekeringskantoor Herten e/o tevens aan op het gebied van Schade- en Levensverzekeringen, Hypothecair Krediet, Spaar- en Betaalrekeningen en Elektronisch geld. 
Naast het leveren van maatwerk advies, staat Verzekeringskantoor Herten e/o voor onafhankelijk, kwaliteit en optimale service waar u als klant centraal staat! 

Een samenwerkingsverband is aangegaan met een aantal verzekeraars om onafhankelijk op de verzekeringsmarkt te kunnen opereren. Afhankelijk van uw thuissituatie en uw wensen, heeft Verzekeringskantoor Herten e/o een uitgebreid assortiment aan verzekeringen in aanbod. U kunt kiezen uit pakketpolissen afkomstig van Amersfoortse, Ardanta, ASR, London en REAAL. 

Voor uw hypothecaire zaken kunnen 16 hypotheekverstrekkers benaderd worden om u een passende hypotheekofferte aan te kunnen bieden.  

Wat mag Verzekeringskantoor Herten e/o van u verwachten?

Om de optimale service te kunnen verlenen, is het belangrijk dat u:
  1. de juiste en volledige gegevens verstrekt;
  2. bij bepaalde financiële diensten uw identiteit aan de hand van een geldig identiteitsbewijs verstrekt, wanneer Verzekeringskantoor Herten e/o u daar om vraagt. Vanuit de wetgeving is elke financiële dienstverlener verplicht om de identiteit van elke belanghebbende vast te stellen
Wettelijke verplichtingen

De benodigde vergunningen om te kunnen bemiddelen/adviseren in de bovengenoemde financiële diensten zijn door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verstrekt; AFM registratienummer luidt: 12020933.

Klachtenregeling
Bij Verzekeringskantoor Herten e/o staat u als klant centraal; er wordt gestreefd naar een (levens)lange termijn relatie! Ondanks de optimale dienstverlening die Verzekeringskantoor Herten e/o u aanbiedt, kan het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienst of het product dat u via Verzekeringskantoor Herten e/o hebt afgenomen. Wanneer een klacht binnenkomt, zal de interne klachtenprocedure formeel worden opgestart. Is er dan nog geen oplossing gevonden, kan de zaak gedeponeerd worden bij de officiële instantie waar Verzekeringskantoor Herten e/o bij aan is gesloten, het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Het aansluitnummer hiervan luidt: 300.014318 (website KIFID: www.kifid.nl). Tevens is beschikbaar de volledige Interne Klachtenprocedure Verzekeringskantoor Herten e/o die op uw verzoek aan u wordt verstrekt! 

Wijze van beloning ten aanzien van verzekeringen

De beloning voor de dienstverlening (wanneer dit leidt tot het tot stand komen van een nieuwe verzekeringsovereenkomst)  bestaat uit een vergoeding die door de verzekeraar/risicodrager (waar de polis is ondergebracht) aan Verzekeringskantoor Herten e/o wordt uitbetaald; deze vorm van beloning wordt ook wel provisie genoemd (Schadeverzekeringen).

Voor de overige complexe verzekeringen, verwijs ik u graag naar de desbetreffende Dienstverleningsdocumenten Risico's afdekken en Vermogen opbouwen. 

Wijze van beloning ten aanzien van hypotheken

Voor hypothecaire zaken verwijs ik u graag naar het Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag. 

Tot slot
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de Dienstenwijzer, verzoek ik u contact met mij op te nemen.