LONDON

Deze verzekeraar biedt alleen particuliere schadeverzekeringen aan. Meerdere verzekeringen kunnen in een pakketpolis worden afgesloten. De pakketpolis biedt u gemak, want in één oogopslag heeft u overzicht aan wat u aan polissen heeft lopen. De toeslag voor de termijnbetaling vervalt wanneer u een pakketpolis afsluit.

Het premieverschil voor een Top en een Top+ dekking is miniem. Top dekking is te vergelijken met een extra uitgebreide dekking, terwijl de Top+ dekking een totaal dekking heeft, een van buiten aankomend onheil dekking.

Enkele voordelen en kenmerken voor de pakketpolis luiden:

  • Bij stormschade wordt een standaard eigen risico van € 115,00 gehanteerd bij beschadiging aan uw opstal;
  • Standaard meeverzekerd bij de meest uitgebreide dekking is schade/beschadiging aan aanleg en beplanting van de tuin;
  • Bij diefstal auto heeft u recht op 30 dagen vervangende auto;
  • Wanneer u de eerste eigenaar bent van een nieuwbouwhuis, is het glasrisico standaard (dus gratis) meeverzekerd.

Verder is uw premie afhankelijk van de postcode / gemeente of provincie waar u woonachtig bent.

Bij een gedekte schadegebeurtenis kunt u bovenop de materiële schadevergoeding 10% extra uitkering laten verzekeren met een maximum van € 11.500,00. Dit is mogelijk voor zowel de opstal als de inboedel.

Tenslotte willen we u erop attenderen dat voor deze verzekeraar bij de autopolis een maximale Bonus Maluskorting gehanteerd wordt van 80%.