Verkeer

(auto, motor, bromfiets)

De overheid verplicht ons om gemotoriseerde voertuigen te laten verzekeren (WA of wettelijk aansprakelijkheid). De verplichting heeft als doel om de benadeelde tegemoet te kunnen doen bij een schade (zowel materiële als letselschade). De premie per verzekeraar verschilt enorm. Dit wordt mede veroorzaakt door het bonus maluspercentage dat als premiekorting wordt toegekend.

Net als bij de auto geldt voor de motor en bromfiets (gemotoriseerd voertuig op 2 wielen) de verplichte WA-verzekering.