In en om het gebouw 

(bedrijfsgebouwen, inventaris/goederen, computerverzekering, bedrijfsschadeverzekering)

Uw bedrijfspand zowel van binnenuit als van buitenaf verzekeren tegen risicoverhogende factoren zoals brand, water, vorst, inbraak, inductie en aanrijdingen. Wees bewust van de juiste verzekering met de juiste dekking; geen (juiste) verzekering betekent geen dekking wanneer een schade zich voordoet. Voor u als ondernemer betekent dit een aantasting van uw financiële vermogen. Het voortbestaan van uw onderneming kan zelfs in gevaar lopen wanneer u niet de juiste verzekeringen heeft lopen.

Ditzelfde geldt ook voor uw inventaris/goederen, zoals uw machinepark, gereedschappen, meubilair, inrichting en kantoormachines. Bij een gedekte schadegebeurtenis heeft u recht op vervanging van de goederen; meestal is de nieuwwaarderegeling van toepassing.

Standaard is bij computerverzekering materiële beschadiging van apparatuur gedekt. De dekking is eventueel uit te breiden waarbij data en software verzekerd zijn (biedt dekking tegen elektromagnetische velden, hacking en virus).

Bij een gedekte schadegebeurtenis aan uw bedrijfsgebouw of inventaris worden alle kosten vergoed die u nodig heeft om uw bedrijf weer zo snel mogelijk operationeel te krijgen. Heeft uw bedrijf te kampen met zogenaamde stilstand, is ook uw ondernemingswinstderving verzekerd door bedrijfsschadeverzekering.