Even voorstellen

Ik ben Frans Soegito, 47 jaar oud en ruim 10 jaar werkzaam op het gebied van verzekeringen, waarvan de laatste 6 jaar als schaderegelaar Volmachten. De schaderegelaar is de spil tussen de particuliere/zakelijke klant en de buitendienst; naast het regelen en behandelen van allerlei soorten schades checkt de schaderegelaar of er gaten in de (verzekerings)dekking aanwezig zijn. Daar waar nodig worden de gaten aangevuld, dat meestal resulteert in een uitbreiding van de reeds bestaande verzekering of in een nieuw af te sluiten verzekering. Steeds staat het belang van de klant voorop; geen dekking betekent geen (financiële) vergoeding bij schade, waardoor de klant met een financiële tegenslag te maken zal krijgen. Immers, verzekering heeft primair als doel het voorkomen van vermogensverlies bij schade!

In de loop der jaren heb ik als schaderegelaar commerciële ervaring mogen opdoen en een grote bijdrage mogen leveren aan het afsluiten van nieuwe verzekeringen voor de organisaties waar ik werkzaam ben geweest. Bij het adviseren van de nieuw af te sluiten verzekeringen heb ik het belang van de klant nooit uit het oog verloren.

Naast commercieel zijn, moet de schaderegelaar dienstverlenend en servicegericht tegenover de klant zijn. Dit is eigenlijk de hoofdtaak van een goede schaderegelaar, om de klant bij een nieuwe schademelding bij te staan, en dus dienstverlenend naar de klant toe op te treden! Wanneer de dienstverlening vanuit een vanzelfsprekendheid aan de klant wordt geboden, zal geen enkele klant meer weglopen. Daar ben ik 100% van overtuigd.  

Nu ik sinds 1996 altijd werkzaam ben geweest binnen een dienstverlenende omgeving, waarbij ook altijd sprake is geweest van contact met mensen, durf ik te erkennen dat ik dienstverlenend van karakter ben! Het dienstverlenende karakter zit in de persoon; daar kan mijns inziens geen enkele cursus bijdrage aan leveren.

Verzekeringskantoor Herten e/o staat voor onafhankelijk, kwaliteit en optimale service waar de klant centraal staat. Naast het bemiddelen in schadeverzekeringen, ben ik bevoegd te bemiddelen in levensverzekeringen inclusief bancaire zaken en hypothecaire zaken. Voor totaaladvies bent u dus op het juiste adres!

Tot uw dienst,

Uw adviseur, Frans Soegito